ทุนการศึกษา SML International Merit เรียนต่อที่ Heriot-Watt University 2559 นี้

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรจ้า...