ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพจนเรียนจบที่ประเทศอังกฤษ University of East Anglia 2559

 ...