ทุนจากสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงต่างประเทศ

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th...