ทุนฟุลไบรท์ โครงการ Hubert H. Humphrey North South Fellowship

นานๆทีจะได้นำข่าวทุนการศึกษาจากสหรัฐอเมริกามาฝากกันบ้างนะครับ...