ทุนเรียนต่อด้านสุขภาพ ป.เอก ที่ University of Auckland นิวซีแลนด์

อีกหนึ่งทุนการศึกษาดีๆ เป็นทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ครับ...