ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ทุกๆ สาขาวิชาที่ University of Alberta ประเทศแคนาดา

ทุนต่อไปที่นำมาฝากเพื่อนๆ เป็นทุนจากประเทศแคนาดาครับ...