ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Manchester แห่งสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้มาจากเมืองมหาอำนาจในด้านลูกหนัง...