ทุนเรียนต่ออังกฤษ โครงการ British Chevening Scholarships

กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (British Chevening Scholarships)...