ทุนเรียนต่อเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพที่ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัย Oslo

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...