ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท King’s College London ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ!!

อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็เป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...