University of Trento ให้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ในด้าน Social Sciences ที่ประเทศอิตาลี

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ใครที่ชอบความคลาสสิก ฟุตบอลสไตล์เนือย ๆ...