ทุนเรียนต่อ ป.โท เต็มจำนวน Drever Trust จาก University of Edinburgh 2559 นี้

  ทุนการศึกษาอีกอันที่นำมาฝากในวันนี้ก็มาจากสหราชอาณาจักร...