ทุนโครงการ College of Technology Students เรียนต่อญี่ปุ่น

เอาข่าวทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ...