ทุน Victor H Loewenstein เรียนต่อ ป.โท ที่ University of Edinburgh

  ทุนการศึกษาสุดท้ายที่นำมาฝากในวันนี้ก็มาจากสหราชอาณาจักร...