นายเงือกก็มีด้วย ? มาดูชายคนหนึ่งที่หลงใหลโลกความเป็นเงือก จนไม่อยากอยู่บนโลกความจริง !!

   ...