บริษัท Nikon ร่วมกับจุฬาฯ มอบทุนเรียนต่อญี่ปุ่นปี 2010

บริษัท Nikon ในประเทศญี่ปุ่น มอบทุนเรียนต่อในโครงการ Nikon-Chulalongkorn Scholarship ประจำปี 2010...