ประทับ(สะเทือน)ใจ…ภาพจากประวัติศาสตร์ ของเหล่าเด็กน้อยที่กำลังเล่นกันท่ามกลางสงคราม

เราเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่เกิดสงครามมันก็ดีแค่ไหนแล้ว...