ผลการประเมินชี้ นักเรียนไทยอ่อนภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 62 ของโลก !!

    พระเจ้าช่วย !! จริงหรือมั่วกันนี่ … ปกติเวลาไปเรียนทุกๆวัน...