พาไปเที่ยว ‘Seda Larong Wuming’ โรงเรียนสอนพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Seda Larong Wuming Tibetan Buddhist เป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในทิเบต...