ภาพแห่งมิตรภาพของบรรดาเหล่าสรรสัตว์ที่จะทำให้เพื่อนๆ รู้สึกอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างยิ่ง

  ที่จริงแล้วโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความดีงาม...