มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา เปิดรับโครงการรับตรง และทุนการศึกษา 2558

สำหรับอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ...