มหาวิทยาลัยหัวเฉียวมอบทุนเรียนต่อประเทศจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...