มหาวิทยาลัย Birmingham มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท

นานๆจะมีเข้ามาสักทีนะครับ สำหรับทุนเรียนต่อด้านกฎหมาย...