“มาชูปิกชู” นครโบราณของชาวอินคา หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

...