มาดูกันว่าในเจ้าหน้าที่จะเห็นอะไรของเราบ้าง จากเครื่องสแกนที่สนามบิน

เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยสงสัยว่าไอ้เครื่องแสกนที่สนามบินนั้น...