มาดูประวัติและความเป็นมาของการ ‘สวดมนต์’ หนึ่งในกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่สุดกันดีกว่า!!!

เพื่อนๆบางคน อาจจะไม่รู้ประวัติการสวดมนต์...