มาดูวิธีการจัดการปัญหานักเรียนคุยกันในห้องของอาจารย์คนนี้ ที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเงิบไปตามๆ กัน!!!

  สำหรับอาจารย์แต่ละคนั้น...