มาอีกแล้ว!!! ทุนเรียนต่อเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพที่นอรย์เวย์ University of Oslo

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...