มาแก้ไขกันเถอะ!!! 15 ข้อผิดพลาดที่มักพบได้บ่อยๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ

  แน่นอนว่าภาษาอังกฤษน่ะ ไม่ได้เป็นภาษาโดยธรรมชาติของเรา...