มูลนิธิฟุลไบร์ท มอบทุน นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับป.ตรี

สถาน ทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน...