ม.KAUST มอบทุนด้านวิศวะและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิง อับดัลลาห์ (King Abdullah University of Science and Technology...