ย้อนอดีต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ในประเทศไทย!!!

ไหนๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับปริญญาของหลายๆมหาวิทยาลัย วันนี้ Scholarship.in.th...