รวมภาพสารพัดสัตว์เผือกที่สวยงามตระการตาสุดๆ แม้จะเกิดขึ้นจากความบกพร่องทางพันธุกรรม

  หลายๆครั้งที่มนุษย์เราหลงในสีสันของสัตว์ชนิดต่างๆ...