รัฐบาลจีนมีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน ประจำปี 2009เปิดรับถึง 30เม.ย.2009

โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีนMinistry of Education of China (MOE)...