รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนเรียนต่อ-ฝึกงาน โครงการ KIZUNA Project

สวัสดีครับชาว ScholarShip.in.th ทุกคน...