รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับธนาคารโลก มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท

ทุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารโลก...