รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ มอบทุนระดับมัธยมศึกษา

ทุนการศึกษา ระดับนี้มอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี...