รัฐบาลสิงคโปร์ มอบทุนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์...