รัฐบาลเกาหลีมอบทุนป.โท-เอก KDI School

รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทถึงเอก...