รัฐบาลเยอรมนีมอบทุนการศึกษาเรียนต่อที่ Hochschule Hof ปีการศึกษาที่จะเข้ามาถึงนี้

 ...