รัฐบาลไต้หวัน มอบทุน ป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย...