รัฐบาลไต้หวัน แจกทุนการศึกษาตั้งแต่ป.ตรีถึงป.เอก

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับรัฐบาลไต้หวัน...