ลืมไปเลยถังน้ำใหญ่ๆ สองหนุ่มวิศวะสุดเจ๋ง คิดค้นเครื่องดับไฟด้วยคลื่นเสียง!!!

  วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งมาฝากเพื่อนๆ...