ลืมไปได้เลยกับคำว่าช้า…กรมการกงสุลเปิดทำหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน “วันเดียวรอรับได้เลย”

  ลืมไปได้เลยสำหรับเรื่องการขอหนังสือเดินทาง แบบที่ต้องต่อแถวยาว...