ลูกสาวโอบาม่าได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Harvard แต่กลับเลือก Gap year ก่อน 1 ปี

    ณ...