วิทยาศาสตร์ชี้ ‘การวอกแวก’ ทำให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น!!?

    สำหรับการเรียนรู้หรือต้องจดจำบางอย่าง...