วิทยาศาสตร์เผย การอ่านหนังสือนิยายบ่อยๆ ช่วยทำให้สมองดีขึ้นในหลายๆ ด้าน!!?

สำหรับใครที่ชอบอ่านนิยายแล้วโดนพ่อแม่ว่า ว่าทำให้เสียการเรียน...