สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ GAT PAT และขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ

สทศ. ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว? สำหรับการเลื่อนสอบ GAT /PAT? ครั้งที่ 1/2555?...