สวทช. เปิดรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...