สะพรึง !! 12 ภาพ นักเรียนแพทย์สมัยปี 1900 เรียนกับอาจารย์ใหญ่

    เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อน...